Často kladené dotazy

Jak jsem byl/a vybrán/a?

Protože dotazování všech dospělých obyvatel České republiky by bylo příliš náročné a příliš drahé, využíváme vědecké statistické metody k náhodnému výběru respondentů, kteří budou zastupovat další dospělé s podobnými charakteristikami.

Proč bych se měl/a zúčastnit?

Vaše účast je velmi podstatná, protože zastupujete tisíce dalších dospělých po celé zemi. Účast je dobrovolná; pokud se nicméně výzkumu nezúčastníte právě Vy, nemůžeme Vás v důsledku statistické metody výběru nahradit jiným účastníkem.

Pomozte nám prosím dozvědět se více o lidech, jako jste Vy, abychom mohli podat přesný obraz o České republice. Informace o naší zemi budou srovnány s dalšími zeměmi k posouzení našeho ekonomického a sociálního rozvoje. Vaše účast na projektu zajistí, aby politici při svém rozhodování, které bude mít dopad na nás všechny, měli co nejkomplexnější informace.

Proč se nedotazujete někoho jiného?

Protože pak by došlo ke zkreslení výsledků. Každá domácnost byla do výzkumu systematicky vybrána a je velmi důležité, abychom dostali informace od každé osoby ve výběru. Když získáme informace od tolika lidí, kolik je jen možné, budou naše data spolehlivější.

Roky už jsem ze školy venku a nepracuji. Nemyslím si, že bych mohl/a pomoci.

Naopak. Je velmi důležité, aby byli do výzkumu zahrnuti různí dospělí obyvatelé České republiky. Potřebujeme informace od:

  • Obyvatel ČR od 16 do 65 let.
  • Lidí, kteří jsou v pracovním procesu, i těch, kteří jsou v důchodu nebo v domácnosti.
  • Lidí, kteří v současnosti studují, i těch, kteří do školy chodili před mnoha lety.
  • Lidí, kteří byli ve škole krátce, i těch, kdo studovali dlouho.

Jak bude dotazování probíhat?

Náš vyškolený tazatel přijde k Vám domů, aby s Vámi vedl rozhovor, nebo s Vámi sjednal jiný vhodný termín. První část rozhovoru tvoří dotazník, který zjišťuje Vaše dosažené vzdělání, pracovní zkušenosti, užívání technologií a další informace. Zbývající čas je věnován řešení úloh – s nimiž se možná setkáváte v každodenním životě – a to v elektronické, nebo v tištěné verzi. Tyto aktivity mohou zahrnovat např. řízení se instrukcemi na návodu k použití léku, četbu plánu letu na letišti, využití mapy pro vysvětlení správné cesty nebo určení data spotřeby vybrané potraviny. K dokončení rozhovoru budou třeba asi dvě hodiny.

Jak tazatele poznám?

Tazatel, který Vás navštíví, bude mít odznak se jménem a fotografií, uvedením výzkumu a pověřením. Pokud si chcete ověřit informace o tazateli, který Vás kontaktoval, kontaktujte paní Olgu Živcovou (SC&C) na telefonním čísle 736 167 246 (od 8.00 do 16.30) nebo pište na ozivcova@scac.cz.

Jak dlouho bude dotazování trvat?

Rozhovor zabere asi dvě hodiny. Dokončení dotazníku je honorováno.

Musím odpovědět na všechny otázky?

Vaše účast je dobrovolná. Kdykoliv během dotazování můžete odmítnout na některou otázku odpovědět.

Jakou mám jistotu, že moje odpovědi zůstanou důvěrné?

Se všemi informacemi, které jste nám poskytli, bude nakládáno jako s informacemi přísně důvěrnými. Identita účastníků zůstane v anonymitě, nebude předána ani úřadům, ani nikomu jinému. Žádná informace, která by umožnila identifikaci konkrétního člověka, nebude publikována ani jinak zveřejněna.

Jak budou využity výsledky výzkumu?

Tento výzkum poskytne pedagogům, politikům i výzkumníkům v oblasti vzdělávání cenné informace o současných dovednostech dospělých v ČR. Následně budou využity k rozvoji programů na zlepšení dovedností, které dospělí potřebují k tomu, aby se mohli úspěšně zapojit do ekonomiky a společnosti 21. století.

Máte nějaké další otázky?

Máte-li další otázky, které by Vás v souvislosti s výzkumem zajímaly, zodpoví Vám je náš vyškolený tazatel, který Vás navštíví. Můžete také kontaktovat Mgr. Petru Holečkovou (telefon: +420 222 511 221; email: pholeckova@scac.cz), která má ve společnosti SC&C tento projekt na starosti nebo zavolat na bezplatnou Zelenou linku: 800 800 878.


Investice do rozvoje vzdelávání

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky